10. Maj 2017.

Shqyrtim publik: Draft Vendimin mbi Policinë komunale

Në lidhje me draft Vendimin mbi Policinë komunale do të organizohet shqyrtimi publik i cili do të zgjasë 15 ( pesëmbëdhjetë ) ditë, gjegjësisht prej datës 03.05.2017 gjerë më 17.05.2017 vit.

Draftë Vendimi do të publikohet në faqen e internetit Qyteti i Ulqinit ul-gov.me.

Shqyrtimi publik do të mbahet në Kino sallë Katërkoll me 15.07.2017 vit, me fillim në ora 11:00. 

Më shumë