11. Gusht 2017.

Në organizim  të OJQ,,Horizonti i Ri,,në bibliotekën e qytetit  u shënua Dita ndërkombëtare e Rinisë.Aktiviteti u realizua  në kuadër të projektit ,,Të rinjtë -kompetentë  për  pjesëmarrje,,Në takim ishte i pranishëm kryetari i Ulqinit Nazif Cungu  dhe bashkëpunëtorët e tij. Dita Ndërkombëtare  e Rinisë  synon  promovimin  e aktiviteteve  për të rinjtë  andaj takimi me  Kryetarin Cungu kishte për qëllim  vënijen në diskutim  të ceshtjeve  që kanë të bëjnë  me angazhimin  qytettar të të rinjve , aktivizimin e tyre për të qenë  të dobishëm  për veten dhe shoqërinë. Në takim u ngritën cështje nga fusha e sportin,  arsimi,ato që kanë të bëjnë me  narkomaninë, bastorjet sportive dhe ceshtje të tjera ku  përpjekjet dhe përkushtimi i të  rinjve është  prezent  për  përmirësimin e shoqërisë. Kryetari Cungu  edhe me këtë rast  përsëriti se preokupim i ekyekutivit që ai  udhëheq  është dhe mbetet  investimi  në rininë tonë.